EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Տիկնայք փափկասուն հայոց աշխարհի
13 july, 2019
Տիկնայք փափկասուն հայոց աշխարհի...
Հայ կանանց ազնվական դիմագծերն են պահպանվել լուսանկարիչների աշխատանքներում, դարաշրջանին բնորոշ հագ ու կապով, ժամանակի միջավայրով, ընդգրկելով մի մեծ տարածաշրջան. Ալեքսանդրապոլ, Թիֆլիս, Կարս, Երևան, Վան, Այնթափ, Ախալցխա: