EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Զորավոր ընտանիք
19 june, 2020
«Զորավոր է այն ազգը, որն ունի զորավոր ընտանիքներ: Ազգերի զորությունը ընտանիքների մեջ է»:
Հատված Գևորգ Մարզպետունի պատմավեպից